Duurzame ontwikkeling

In 1987 lanceert het Brundtlandrapport 'Our Common Future' (Onze gezamenlijke toekomst) het begrip duurzame ontwikkeling. Het is het soort ontwikkeling dat de behoeften van de huidige generaties bevredigt zonder de komende generaties daarbij tekort te doen. Een paar jaar later, in 1992, vindt een historische topconferentie in Rio de Janeiro plaats en wordt de basis gelegd voor een wereldwijde aanpak van duurzame ontwikkeling. 

20 jaar later is het tijd voor Rio+20, weer over duurzame ontwikkeling, onder het motto 'the future we want', de toekomst die we zelf willen. Het levert een heleboel nieuwe plannen, beloften en afspraken op, onder meer over het vervolg op de duurzaamheidsafspraken in de Millenniumdoelen. Maar ook over het inzetten van een groene economie, meer werk maken van een duurzame productie en consumptie en het versterken van UNEP.

In Rio zelf wordt een Rio+Centrum voor onderzoek, kennisuitwisseling en debat gevestigd, natuurlijk allemaal op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Tijd voor duurzaamheid
0-45