Economische en Sociale Raad

ECOSOC, de Economische en Sociale Raad (Economic and Social Council) van de VN, houdt zich bezig met de wereldeconomie, met sociale vooruitgang en met ontwikkeling. Het is één van de zes bestuursorganen van de VN en coördineert het werk van tientallen VN-commissies en -organisaties. In totaal is ECOSOC verantwoordelijk voor ongeveer 70% van de financiële middelen en de menskracht die de VN tot hun beschikking hebben.

ECOSOC voert sinds 2005 de Annual Ministerial Review (AMR) uit. Het is een jaarlijkse inspectie van de voortgang op het gebied van gemaakte ontwikkelingsafspraken waaronder de Millenniumdoelen. De AMR inspecteert niet alleen de stand van zaken maar moet ook de gestelde doelen bevorderen. Elk jaar komen deskundigen van binnen en buiten de VN bij elkaar om nieuwe wegen te vinden de VN-doelen te realiseren. De AMR-sessies hebben elk jaar een ander thema. In 2013 staat de vraag centraal: Wat kunnen wetenschap, technologie, innovatie en cultuur betekenen voor duurzame ontwikkeling en de Millenniumdoelen?


Eerste bijeenkomst van ECOSOCDe Eerste zitting van de Economische en Sociale Raad in 1946
volgende 0-45