Inheemse volken

De rechten van inheemse volken zijn pas enkele jaren geleden erkend. Het belangrijkste verdrag is het ILO-verdrag (no. 169) over inheemse en tribale volkeren. Bij de VN-Mensenrechtenraad bestaat sinds 2000 een Permanent Forum voor Inheemse Kwesties.
De VN aanvaardden in 2007 een Verklaring over de Rechten van Inheemse Volkeren. Enkele landen met belangrijke inheemse minderheden stemden tegen de verklaring, waaronder de VS, Canada, Nieuw Zeeland en Australiƫ. Door al die tegenstemmers is er niet veel veranderd.

Inheemse volkeren worden bedreigd in hun voortbestaan. Nog altijd komen zij met de 'nieuwkomers' in conflict over landrechten, gebruik van de eigen taal, deelname aan bestuur, respect voor eigen tradities en wetten. De meeste inheemse volkeren zijn nu minderheden binnen de eigen staat, maar sommige zijn in de meerderheid, zoals de Maya's in Guatemala.

Er zijn ongeveer vijfduizend inheemse volkeren met in totaal 350 miljoen mensen.

 


Impressie van verschillende inheemse volken

next 3-45