Inleiding mensenrechten (2)

Op dit moment zijn er een negental verdragen opgesteld rond verschillende onderwerpen en/of groepen.

Denk aan:

  • Verdragen om burgerrechten en politieke rechten of economische, sociale en culturele rechten vast te leggen;
  • Verdragen tegen rassendiscriminatie of discriminatie van vrouwen;
  • Verdragen tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing; 
  • Het Kinderrechtenverdrag;
  • Verdragen om rechten van migrerende arbeiders te borgen of mensen tegen gedwongen verdwijningen te beschermen of waarin de rechten van personen met een handicap zijn vastgelegd.
 
verdragen
previous 0-45