Landmijnen

Tijdens gewapende conflicten worden allerlei soorten landmijnen gebruikt, ook nu nog. Ook nadat het conflict is afgelopen, blijven de landmijnen achter. En ze blijven slachtoffers maken. Ze gaan af als kinderen er tijdens het spelen op stappen of als de boeren het land weer bewerken.

De Verenigde Naties houden zich oa via UNMAS, de eigen mijnopruimingsdienst (United Nations Mine Action Service) met het landmijnenprobleem bezig. UNMAS werkt aan:

  • het maken van afspraken over de inzet van mijnen in conflicten;
  • het opruimen van niet-ontplofte mijnen;
  • voorlichting over gevaren van niet-ontplofte mijnen.

De VN hebben het Landmijnenverdrag (Land Mine Treaty) opgesteld, ook wel het Verdrag van Ottawa genoemd. Het is door 185 landen ondertekend en verbiedt het produceren, vervoeren en verhandelen van anti-persoonsmijnen. Het verplicht de landen om hun voorraden en hun mijnenvelden op te ruimen. Elk jaar op 4 april organiseren de VN de Internationale Dag van Aandacht voor Landmijnen.

 
Opruimen van achtergebleven mijnen
Voorlichting geven aan bevolking
Hulp aan slachtoffers
Opruimen van achtergebleven mijnen
vorige stop volgende
next 4-45