Millenniumdoelen

In 2000 heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties de Millenniumverklaring aangenomen. De lidstaten van de VN beloven ervoor te zorgen dat de wereld er in 2015 beter aan toe is op acht concrete doelen:

  1. De armoede halveren en minder mensen met honger
  2. Elk kind naar school
  3. Mannen en vrouwen gelijkwaardig
  4. Minder kindersterfte
  5. Verbetering van de gezondheid van (aanstaande) moeders
  6. Bestrijding van hiv/aids, malaria en andere ziektes
  7. Beter milieu, schoon drinkwater, minder sloppenwijken
  8. Betaalbare medicijnen, eerlijke handel, minder schulden voor  ontwikkelingslanden.
In veel landen is de armoede afgenomen, de kindersterfte gedaald en gaan meer kinderen naar school. De wereld staat er beter voor dan in het vergelijkingsjaar 1990. Maar het éne land is succesvoller dan het andere en de vooruitgang is niet groot genoeg. De lidstaten zullen er nog hard aan moeten trekken.

0-45 Korte video over de Millenniumdoelen