Het tribunaal

Een tribunaal is een tijdelijke rechtbank. De Verenigde Naties hebben verschillende tribunalen opgezet om oorlogsmisdaden te berechten.

Volgens de Geneefse Conventie uit 1949 zijn oorlogsmisdaden onder meer: marteling, verminking, het toedienen van lijfstraffen, het nemen van gijzelaars, het plegen van terreurdaden, volkerenmoord (het volgens een nauwkeurig opgezet en uitgevoerd plan vermoorden van een volk of groep), deportatie (het gedwongen verplaatsen van groepen mensen), verkrachting en plundering.

Twee tribunalen (Rwanda en Joegoslaviƫ) zijn door de Veiligheidsraad opgericht. Drie tribunalen (Cambodja, Sierra Leone en Libanon) zijn door de VN i.s.m de betrokken landen opgezet.

Op 8 november 1994 besloot de Veiligheidsraad  het Rwanda-tribunaal op te richten. Het had er alle schijn van dat er tijdens een burgeroorlog in Rwanda sprake was geweest van volkerenmoord.

 


Rwandatribunaal

next 0-45