Voorkomen van rampen

Aardbevingen, zeebevingen, cyclonen, vloedgolven, vulkaanuitbarstingen, branden, langdurige droogtes, het zijn allemaal natuurverschijnselen die grote rampen kunnen veroorzaken.

De Verenigde Naties hebben UNISDR opgericht, het Internationaal agentschap voor Risicoreductie bij Rampen, een Agentschap dat zich bezighoudt met waarschuwingssystemen en voorzorgsmaatregelen (de Engelse naam: United Nations International Strategy for Disaster Reduction).

Het werk van UNISDR drijft op de gedachte dat de natuur wel gevaren oplevert, maar dat die  geen rampen hoeven te veroorzaken. Rampen zijn geen natuurverschijnselen en zijn vaak te voorkomen.

De organisatie pleit voor allerlei maatregelen zoals rampenplannen, goede bouwvoorschriften, kustbeveiliging, waarschuwingssystemen, voorlichtingscampagnes, opslag van noodvoorraden water, voedsel en veevoer, enzovoort. Dat is beter dan hulp achteraf.

 
Op palen, bescherming tegen het water
Informatieborden
Waarschuwingssystemen
Informatiecampagnes
Informatiecampagnes
Oefeningen
Voorzorgsmaatregelen
Voorzorgsmaatregelen
Goed bouwen
vorige stop volgende
0-45