Vrouwenrechten

'De vrouw is vrij geboren en heeft dezelfde rechten als de man.' Zo luidt artikel 1 van de Verklaring van de Rechten van de Vrouw en Burgeres uit . . . 1791! De vrouw die de verklaring toen opstelde, Olympe de Gouges, werd twee jaar later onthoofd. Men was het niet met haar eens. Sindsdien is er veel verbeterd maar de wereldgemeenschap heeft de ongelijkheid tussen man en vrouw nog steeds niet opgeheven.

Om de positie van vrouwen te verbeteren hebben de Verenigde Naties in 1979 het Verdrag tegen discriminatie van vrouwen opgesteld dat inmiddels door meer dan 180 landen is ondertekend.

Meisjes gaan echter nog steeds minder naar school: tweederde van alle analfabeten is vrouw. Vrouwen hebben onvoldoende toegang tot gezondheidszorg en de sterfte onder vrouwen tijdens zwangerschap en bevalling is onveranderd hoog. Vrouwen hebben minder toegang tot economische goederen zoals landbouwgrond of kredieten. Vrouwen zijn verhoudingsgewijs veel vaker dan mannen slachtoffer van geweld.


Kirsten van den Hul ondervraagt Nederlandse vrouwen

next 0-45