Woestijnen

De Verenigde Naties hebben het decennium 2010-2020 uitgeroepen tot decennium voor woestijnen en de strijd tegen de verwoestijning. Het klinkt wat tegenstrijdig, voor woestijnen maar tegen verwoestijning.

Toch is dat precies waar het om gaat. Woestijnen, of zoals in het Engels wordt gezegd, drylands, zijn unieke ecosystemen met een soortenrijkdom die bescherming verdient. Er zijn grote verschillen in droge gebieden: de mate van droogte, de temperatuur, de hoogte en andere factoren zorgen voor unieke omstandigheden waar verschillende planten- en diersoorten van profiteren. 

Tegelijkertijd moet de oprukkende woestijn worden tegengehouden. Het is niet goed als meer en meer land verdroogt. In 1994 brachten de VN het Desertificatieverdrag, het verdrag om verwoestijning tegen te gaan, tot stand.


Droog en uniek ecosysteem
Het leven is hard in woestijngebieden
.. en het is moeilijk om er te overleven
Droog en uniek ecosysteem
vorige stop volgende
next 0-45