1963 - Hongersnood - bron: tegen honger = voor vrede

 

Op 8 oktober 2020 maakte het Noorse Nobelcomité bekend dat de Nobelprijs voor de Vrede dat jaar naar het Wereldvoedselprogramma WFP van de Verenigde Naties ging. Berit Reiss-Andersen, voorzitter van het comité vertelt waarom.

De organisatie bestrijdt honger, helpt vrede tot stand te brengen in gebieden die te maken hebben met een gewapend conflict en is volgens de voorzitter “een drijvende kracht” in het voorkomen dat honger wordt ingezet als oorlogswapen.

Reiss-Andersen benadrukte ook het belang van internationale organisaties. “De noodzaak tot solidariteit en multilaterale samenwerking is opvallender dan ooit.”

Ook wees ze erop dat het WFP de afgelopen jaren steeds meer moeite heeft gehad om haar taak uit te voeren. Dat komt vooral door gewapende conflicten.

Het is dan ook geen wonder dat er in 2019 135 miljoen mensen afhankelijk waren van voedselhulp, meer dan in lange tijd het geval was. Als gevolg van de pandemie van het coronavirus zal dit aantal in 2020 flink stijgen. ”De pandemie heeft ons laten zien dat multilaterale samenwerking absoluut noodzakelijk is,” zegt Reiss-Andersen.

Om deze toenemende voedselcrisis het hoofd te bieden, heeft het WFP meer geld nodig. Maar ze heeft moeite om aan voldoende geld te komen. Daardoor dreigt er volgens het Nobelcomité een “hongercrisis van onvoorstelbare proporties” als donoren haar niet voldoende helpen. Juist het WFP is de meest aangewezen organisatie om hongerende mensen te helpen omdat vanaf de oprichting in 1963 een enorm logistiek apparaat heeft opgebouwd. Daardoor is ze in staat om ook in de moeilijkst toegankelijke oorlogsgebieden door te dringen om er haar werk te doen.

Leo van der Velden, oud-medewerker van het WFP, licht dit toe: “Het WFP, dat zijn de cowboys van de VN. Ze komen als eersten en doen dat met groot materieel, schepen, vrachtwagens, vliegtuigen.” Met haar logistieke apparaat kan ze ook andere organisaties van de VN ondersteunen, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, die een vooraanstaande rol speelt in de bestrijding van de coronapandemie.

voedselverstrekkingDe WFP leverde voedsel aan families in Liberia die in 2015 in quarantaine zaten tijdens de uitbraak van Ebola in dat land

Het is vaak heel moeilijk zakken rijst of meel en ander voedsel met het WFP-logo erop naar mensen die honger lijden te brengen. Om dat voedsel te vervoeren naar de plekken waar het voor bestemd is, moeten goede afspraken worden gemaakt met lokale bestuurders, en soms ook met partijen die oorlog tegen elkaar voeren. In het laatste geval moet het WFP nauwlettend in de gaten houden dat het de ene partij niet bevoordeelt boven de andere. Dat is moeilijk omdat veel regeringen en strijdgroepen vaak zelf een deel van de hulp voor zich opeisen.

Het Nobelcomité benadrukt dat oorlog honger kan veroorzaken en honger tot oorlog kan leiden.

Naar: ‘Strijd van VN tegen honger beloond met Nobelprijs’, in NRC-Handelsblad van 9 oktober 2020.

 

verwante lessen

Login Form