Puur natuur in Europa - dit ga je doen . . .

 
werkinuitvoering

  • Lees de bron: soortenrijkdom.
  • Kijk naar de film in 'bron: video'.
  • Lees de bron 'EU-feiten'.
  • Bekijk goed de Fotobronnen: landschappen, schade en herstel.
  • Maak bij elke serie foto's een kort verhaaltje.
  • Verwerk in jouw verhalen, daar waar het kan, ook het begrip biodiversiteit (of soortenrijkdom).

Als afsluiting bedenk je een motto, een leuze, een slagzin, voor de nieuwe Europese natuurbescherming. Het vervolg op Natura 2000, de natuurbescherming die in 2001 is begonnen (zie bron: EU-feiten).

verwante lessen

Login Form