Vervuiling zonder grenzen - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerling heeft gezien dat verontreinigende stoffen zich over grote afstanden door de lucht en via water kunnen verplaatsen over de wereld.
  • De leerling weet dat dat dit meestal, maar niet altijd, door menselijk toedoen gebeurt.
  • De leerling kan minstens drie voorbeelden noemen van grensoverschrijdende verontreiniging.

verwante lessen

Login Form