Vervuiling zonder grenzen - voor de docent: beoordeling


De leerlingen hebben de opdracht goed uitgevoerd als 

  • de leerlingen op hun landkaart hebben aangegeven wat ongeveer de verspreiding is van de verschillende milieuproblemen.
  • ze per verontreiniging de belangrijkste oorzaak hebben aangegeven.
  • ze kort hebben weergegeven welke gevolgen de verontreinigingen hebben gehad.
  • ze een leuke slagzin hebben gemaakt.

 

 

verwante lessen

Login Form