Vervuiling zonder grenzen - bron: fijnstof

 
Een derde van het fijnstof in onze lucht is afkomstig uit Nederland zelf. De rest is afkomstig uit het buitenland. Vooral boven dichtbevolkte gebieden met veel industrie zit er fijnstof in de lucht. Die gebieden zijn bijvoorbeeld de Randstad, het gebied rond Antwerpen en het Ruhrgebied in Duitsland.

Iets meer dan een kwart van het fijnstof ontstaat in de natuur (bijvoorbeeld als kleine deeltjes zeezout van het zeeoppervlak opwaaien). De rest ontstaat door de mens. Van de menselijke bronnen van fijnstof is het verkeer de grootste, komt de industrie op de tweede plaats en neemt de landbouw de derde plaats in.

fijnstof

Niet alleen is fijnstof ongezond als je het inademt. Uit sommige bestanddelen van fijnstof ontstaat ook zure regen. Die zure regen is slecht voor bossen, landbouwgewassen en andere planten. Bovendien brengt zure regen schade toe aan gebouwen en monumenten.

In 2008 hebben de EU-landen met elkaar afgesproken om vóór 2020 de kleinste deeltjes fijnstof in stedelijke gebieden met gemiddeld 20 procent te verminderen. Veel landen proberen dit onder andere te bereiken door het plaatsen van roetfilters in auto's en op elektriciteitscentrales en industriële stookinstallaties. In Nederland heeft dat al resultaat gehad. In de jaren 2000 en 2010 is de gemiddelde hoeveelheid fijnstof in de lucht boven Nederland kleiner geworden.

 

verwante lessen

Login Form