Vervuiling zonder grenzen - eu-feiten

 
Het Europees Milieu Agentschap houdt de kwaliteit van het milieu in de gaten. Onderstaande feiten komen uit het rapport 'Healthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-being in Europe' (= 'Gezond milieu, gezond leven: hoe het milieu de gezondheid en het welzijn in Europa beïnvloedt').

eea

  • Luchtverontreiniging blijft een grote bedreiging voor de volksgezondheid in Europa.
  • Andere bedriegingen zijn in dat verband: chemische stoffen, geluidshinder en de gevolgen van klimaatverandering, bijvoorbeeld hittegolven.
  • De last van vervuiling en de klimaatverandering verschilt van land tot land, met duidelijke verschillen tussen de landen in het oosten en het westen van Europa.
  • Mensen worden op ieder moment blootgesteld aan meerdere risico's, waaronder lucht- en waterverontreiniging, geluidshinder en chemische stoffen, die samengaan en elkaar in sommige gevallen versterken als het gaat om de gevolgen voor de gezondheid. Europese steden zijn bijzonder kwetsbaar voor deze meervoudige bedreigingen, maar beschikken tegelijkertijd over minder toegang tot groene en blauwe ruimten.

 

verwante lessen

Login Form