Vervuiling zonder grenzen - voor de docent: info

 
Deze opdracht helpt leerlingen een geografisch wereldbeeld te ontwikkelen aan de hand van gebieden en met behulp van kaartvaardigheden. Ook oriënteren ze zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen, zoals verspreiding van vervuiling over grote afstanden. Het gaat daarbij hier met name om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid.

Aanpak

 • Print de lege landkaart van Europa hieronder. Print zoveel exemplaren van de landkaart als nodig is voor het maken van de opdracht.
 • Deel de klas in tweetallen in.
 • Geef elk tweetal een kopie van de landkaart.
 • Zorg ervoor dat alle leerlingen viltstiften kunnen gebruiken bij het maken van de opdracht.
 • Zodra iedereen klaar is kijkt u de landkaarten na.

blanco kaart europese unie

Deze opdracht sluit aan bij:

 • kerndoel 36
  De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger.
 • kerndoel 39
  De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu.
 • kerndoel 50
  De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

verwante lessen

Login Form