Concentratiekampen - bron: aantallen slachtoffers

 
De meeste slachtoffers vielen in de vernietigingskampen. We onderscheiden twee groepen: Joden en niet-Joden:

tabel joodseslachtoffers
Met 'Percentage' in de tabel hierboven, verwijzen naar het aantal Joodse inwoners van een land dat door de Nazi's is omgebracht. In Nederland woonden er toen ruim 140.000 Joden en 71% van hen, zo'n 102.000, is door de Nazi's omgebracht.
In totaal zijn er zo'n 6 miljoen Joden in de Tweede Wereldoorlog vermoord.

Onder de niet-Joden vallen gehandicapten en geesteszieken, homoseksuelen, Jehova's getuigen, politieke tegenstanders, de Slavische volkeren, vrijmetselaars en zigeuners.

tabel nietjoodseslachtoffers

Hun aantal wordt tussen de 5 en 11 mijoen geschat.

 

verwante lessen

Login Form