Joodse markt - voor de docent: beoordeling

 
Hebben jullie de antwoorden op de vragen?
Staan er geen taal- of spelfouten in de teksten?
Hebben jullie goed samengewerkt en het werk goed verdeeld?
Hebben jullie kunnen aangeven waarom in de Tweede Wereldoorlog de speeltuin een joodse markt werd?
Zijn jullie er in geslaagd om een interessante tentoonstelling over de speeltuin en de joodse markt samen te stellen?

Ja? Echt? Dan heb je de opdracht prima uitgevoerd.

 

verwante lessen

Login Form