Joodse markt - dit ga je doen

 
werkinuitvoeringVoor deze opdracht krijg je 2 lesuren de tijd. 

Je doet de opdracht in groepjes van 3 of 4.
Begin met het goed lezen van de bronnen. Bij elke bron stellen we als afsluiting een vraag of opdracht die je helpt om te begrijpen waarom de periode in de Tweede Wererldoorlog in de speeltuin zo belangrijk was.

Als je alles gelezen, gezien en beluisterd hebt, stel je je eigen tentoonstelling samen. En zoals je weet bestaat een tentoonstelling vaak uit foto's of een video met daarbij enkele tekstbordjes die een (korte!) uitleg geeft aan de bezoekers van de tentoonstelling.

Lever alles wat je het gedaan bij je meester of juf in, zodat die kan nakijken wat jullie gedaan hebben. Jullie krijgen maximaal twee uur voor de opdracht.

Kijk naar de bron 'Foto's'.
-Vraag: Op Foto 1 en 2 zie je een monument met twee groepen kinderen. Beide groepen kinderen op het monument staan symbool voor bepaalde gevoelens. Welke zouden dat zijn?
-Vraag: Foto 4 is van 1932. Waar kun je aan zien dat de foto van vóór de Tweede Wereldoorlog is?
-Vraag: De Foto's 5, 6 en 7 zijn uit 1942. Waar kun je aan zien dat deze foto's uit de Tweede Wereldoorlog zijn?

Kijk naar de bron 'Filmbeelden'.
-Vraag: Wat werd er op de markt zoal verkocht?
-Vraag: Vergelijk de markt die je kent in je eigen stad of dorp met de joodse markt. Welke overeenkomsten en verschillen zie je?

Kijk naar de bron 'De speeltuin'.
-Vraag: Wat kon je allemaal in de speeltuin doen?
-Vraag: Voor wie was de speeltuin toegankelijk?
-Vraag: Sommige kinderen mochten in de oorlog op een gegeven moment ineens niet meer de speeltuin in. Waarom was dat zo?
-Vraag: Op gegeven moment werd de speeltuin zelfs gesloten. Waarom was dat?

Kijk naar de bron 'De markt'.
-Vraag: Hoe zag de joodse markt er uit?
-Vraag: Mevrouw Bollemeyer-Houtbolt (de tweede vrouw die aan het woord komt) zegt over de joodse markt: 'Het leek nog gezellig even.' Even later zegt ze ook: 'Je kon wel vrolijk doen, maar je was het niet echt.' Wat zou ze daarmee bedoelen?
-Vraag: Voor wie was de markt bedoeld?
-Vraag: Mevrouw van der Veen-Bachra (de vierde vrouw die aan het woord komt) mocht van haar vader niet naar de markt. Waarom was dat zo?
-Vraag: Tijdens de markt zijn joodse bezoekers en marktkooplui door de Duitsers opgepakt. Vertel in je eigen woorden hoe twee mensen hebben kunnen ontsnappen.

 

verwante lessen

Login Form