Joodse markt - bron: de markt

 
marktinterviewsEerste rij van links naar rechts: Elise Braak-Polak, Nel Bollemeyer-Houbolt en Max van der Glas;
Tweede rij van links naar rechts: Francien van der Veen-Bachra, Mientje ten Dam-Pooters en Lia de Vries.

Op https://getuigenverhalen.nl/projecten/de-joodse-markt-de-gaaspstraat-amsterdam-1941-1943 vertellen mensen ook over hun herinneringen aan de markt. De geïnterviewden waren rond 1943 tussen de vijf en 26 jaar oud. Ze vertellen hoe de sfeer op de markt was en wat ze op de markt zoal hebben meegemaakt. De verhalen van de vijf vrouwen en de ene man hebben we bij elkaar gezet in één filmpje van zo'n 11 minuten.

 

verwante lessen

Login Form