Indisch/Indonesisch verzet


Bij het aanbreken van de Tweede Wereldoorlog woonden er tussen de dertig- en vijfendertigduizend Indische Nederlanders en een klein aantal 'inlanders' in Nederland. Om allerlei redenen (bijvoorbeeld om er hoger onderwijs te kunnen volgen) waren ze meestal tijdelijk in Nederland met de bedoeling om later terug te gaan naar Indië. Die plannen vielen door de bezetting door de Duitsers in het water.

Hoe ervoeren zij de oorlog tegen en de bezetting door de Duitsers, een oorlog die de hunne niet was? Hoe reageerden bijvoorbeeld de leden van Perhimpunan Indonesia op de bezetting van Nederland, een land dat zij als hun vijand zagen? Al in de jaren dertig streden zij immers voor een vrij en onhankelijk Indonesië, los van Nederland.

allevijf

Vijf mensen met een Indische/Indonesische achtergrond vertellen (in de door ons ingekorte interviews) over hun belevenissen voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog in Nederland en daar buiten.

 

verwante lessen

Login Form