Indisch/Indonesisch verzet - voor de docent: beoordeling

 
Hebben de leerlingen de antwoorden op de vragen?
Staan er geen taal- of spelfouten in de teksten?
Hebben ze goed samengewerkt en het werk goed verdeeld?
Zijn ze erin geslaagd om van de belevenissen van de geïnterviewde een interessante persoonlijk (een Powerpoint-presentatie, een affiche, een rap, een facebookpagina, enz. enz.) of een journalistiek verhaal (een radio-interview of een nagespeelde tv-interview) te maken?

 

verwante lessen

Login Form