Gebruik je smartphone met mate


Er zijn nog maar weinig mensen die geen smartphone hebben. Van de volwassenen heeft 89% een smartphone. Van kinderen onder de 12 jaar is dat 76%. 

Volwassenen kijken gemiddeld 141 minuten per dag op het scherm van hun smartphone. Jongeren en kinderen kijken nog veel vaker op dat scherm. Ze gebruiken hun smartphone voor TikTok, YouTube, gamen en appen. 

mobieltje01

Heb jij een smartphone? En hoe veel minuten of uren kijk jij daar op?

Het wordt je thuis en op school afgeraden om er grote delen van de dag mee te vullen.

Bron: De cijfers voor het gebruik van een smartphone komen van het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek)

 


 
opdrachtIs dat wel terecht? Is het echt beter om regelmatig iets anders te doen dan bezig zijn met je smartphone? Wat vind je er zelf van?
Dat onderzoek je in deze les.

Daarna praat je met je klasgenoten en je juf of meester over deze vraag: Hoeveel tijd kun je per dag bezig zijn met je smartphone, zonder dat dat kwaad kan?

 


 
werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Deze opdracht doe je alleen.

Voordat jullie deze les doen, schrijven jullie drie dagen lang op waarvoor je je smartphone gebruikt en hoeveel minuten je daarvoor gebruikte. Zie daarvoor het schema in de eerste bron

Tip
Soms meldt je smartphone zelf elke week hoeveel minuten per dag schermtijd je hebt gebruikt. Zo niet, dan kun je dat zelf op je smartphone opzoeken of het schema hierboven invullen.

Neem daarna in je eentje of samen met een klasgenoot de andere bronnen in de les door. Daar krijg je 20-30 minuten de tijd voor.

Daarna doen jullie mee aan een klassengesprek. Daarin proberen jullie samen na te gaan:

  • tot hoeveel tijd per dag het geen kwaad kan om je smartphone te gebruiken, en
  • hoeveel tijd je beter aan andere bezigheden kunt besteden.

 Hoeveel minuten en uren buiten schooltijd ben je per dag bezig met je smartphone?
Vul dat in:
 

mobieltje02

DAGEN

Waarvoor gebruik ik mijn smartphone  

Aantal minuten

DAG 1

1)

2)

3)

4)

5)

 
Dag 2

1)

2)

3)

4)

5)

 
Dag 3

1)

2)

3)

4)

5)

 

Totaal

   

Gemiddeld

 

……….. : 3 = …………

 

Zou je je smartphone minder tijd per dag willen gebruiken, en zo ja, hoeveel uur?  … uur.

Wat zou de reden kunnen zijn om je smartphone minder te gaan gebruiken?

Geef hiervoor twee redenen:

1 …

2 …

 


 
Vanaf 1 september 2021 mogen leerlingen van basisscholen en middelbare scholen in China niet meer net zo lang gamen als ze willen. En ook niet meer elke dag van de week.

Kijk naar de YouTube-video ‘In China mogen kinderen nog maar 3 uur per week gamen”:

 


 
Heb je het idee dat je je smartphone erg vaak gebruikt en dat het beslist minder moet?

In de YouTube-video ‘Zo kom je van je smartphone-verslaving af’ zie je hoe je dat voor elkaar kunt krijgen:

 


 
Mensen die dagelijks lange tijd achtereen naar het beeldscherm van hun smartphone kijken, merken na verloop van tijd dat ze een bril of contactlenzen nodig hebben om goed te kunnen zien. Of ze moeten een nieuwe bril of nieuwe contactlenzen aanschaffen, als ze die al gebruiken.

vermoeide ogen

Hoe dat komt? Naar het beeldscherm van je smartphone kijken doe je altijd van dichtbij. Als je dat dagelijks lange tijd achtereen doet, passen je ogen zich daaraan aan. Je oogbollen worden langer, waardoor je gaandeweg bijziend wordt. Dat wil zeggen dat je van dichtbij wel scherp kunt zien, maar van veraf steeds minder scherp.

 


 
Wie dagelijks uren met zijn of haar smartphone bezig is, heeft minder tijd voor sport, spel, vermaak, bezoeken aan of door vrienden en familie, kijken naar programma’s of websites waar je iets van kunt leren en…. slapen. Al die dingen tellen mee als je een prettig leven wil leiden, en voldoende slaap niet in de laatste plaats. Volgens de bron onderaan deze pagina heb je zolang je naar de basisschool gaat, tussen de tien en twaalf uur slaap per dag nodig. Andere bronnen gaan er van uit dat je op die leeftijd 9 tot 11 uur slaap per dag nodig hebt.

Lang achtereen naar een scherm turen en dat vaak doen, is niet zo best voor je ogen. Daarom hebben oogartsen een manier bedacht om geen last van je ogen te krijgen. Dat is de 20-20-2-regel. Die regel werkt zó:

Kijk niet langer dan 20 minuten achtereen naar je beeldscherm. Na die tijd kijk je tenminste 20 seconden in de verte. Daarmee ontspan je je ogen. Daarna kijk je weer maximaal 20 minuten naar je beeldscherm, enzovoort. En niet te vergeten: ga als het even kan twee uur per dag naar buiten.

spelen

Naar: Hoeveel schermtijd is gezond? - Bureau Jeugd & Media

 


 
Kinderen zijn vaak uren per dag bezig met hun smartphone. Ze kijken naar films, ze appen, gebruiken andere sociale platforms om met andere mensen contact te onderhouden en ze gamen.

Daar maken kinderartsen, oogartsen en pedogogen zich zorgen om. Die vinden het beter dat kinderen hun smartphone af en toe wegleggen en iets anders gaan doen, sporten bijvoorbeeld en vooral: buiten spelen.

U laat in deze les leerlingen zelf nadenken over het gebruik van hun smartphone, en over de zorgen die er zijn over hoe kinderen hun smartphone gebruiken.


Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit. Print het schema in de eerste bron voor iedere leerling een exemplaarVraag de leerlingen op dit blad het antwoord in te vullen.

Daarna laat u de leerlingen de andere bronnen in de les doornemen. Laat hen de keuze om dat individueel of in tweetallen te doen.

Trek voor deze activiteit 20-30 minuten uit.

Daarna sluit u de les af met een klassengesprek. Trek er maximaal 30 minuten voor uit. 

Daarna praat u met de leerlingen over de antwoorden die ze hebben gegeven. Probeer samen met de leerlingen na te gaan hoeveel tijd per dag je bezig kunt zijn met je smartphone, zonder dat dat kwaad kan.

Uitwerking
Wie iedere dag lange tijd gebruikmaakt van zijn of haar smartphone, kan eraan verslaafd raken. Ook leidt dit op den duur tot bijziendheid. Ten slotte blijft er minder tijd over voor andere zaken die belangrijk zijn voor je lichamelijke en geestelijke welzijn. Voor leerlingen in het basisonderwijs komt er ook nog bij dat dagelijks langdurig gebruik van een smartphone ten koste kan gaan van hun slaap. Of anders gezegd: leerlingen slapen minder dan goed voor ze is als ze dagelijks na schooltijd veel tijd, en ook nog tot laat in de avond doorbrengen met bezig zijn met hun smartphone.

Een ander aandachtspunt is dat mensen, ook leerlingen in het basisonderwijs, hun smartphone gebruiken, terwijl ze met iets anders bezig zijn, bijvoorbeeld vergaderen of bij andere mensen op bezoek zijn. Ze moeten dan hun aandacht over twee dingen tegelijk verdelen en dat is soms lastig voor henzelf en voor andere mensen.

Kerndoelen
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 


 

  • De leerlingen hebben gezien hoe ze zelf kunnen nagaan hoeveel tijd per dag ze besteden aan bezig zijn met hun smartphone.
  • De leerlingen kunnen enkele redenen benoemen en beschrijven waarom het beter is minder tijd te besteden aan werken met hun smartphone.
  • De leerlingen kunnen enkele redenen geven om juist meer tijd te besteden aan werken met hun smartphone.

 


 
De leerlingen hebben de opdracht in de les goed gemaakt als:

  • ze in kaart hebben gebracht hoeveel tijd ze besteden aan bezig zijn met hun smartphone;
  • ze een op argumenten gebaseerde afweging hebben gemaakt van hoeveel tijd ze willen inruimen voor bezig zijn met hun smartphone en hoeveel tijd ze willen besteden aan andere bezigheden;
  • ze tijdens het klassengesprek elkaar en elkaars mening met respect hebben behandeld.

 

verwante lessen

Login Form