Gebruik je smartphone met mate - voor de docent: info

 
Kinderen zijn vaak uren per dag bezig met hun smartphone. Ze kijken naar films, ze appen, gebruiken andere sociale platforms om met andere mensen contact te onderhouden en ze gamen.

Daar maken kinderartsen, oogartsen en pedogogen zich zorgen om. Die vinden het beter dat kinderen hun smartphone af en toe wegleggen en iets anders gaan doen, sporten bijvoorbeeld en vooral: buiten spelen.

U laat in deze les leerlingen zelf nadenken over het gebruik van hun smartphone, en over de zorgen die er zijn over hoe kinderen hun smartphone gebruiken.


Plan van aanpak
Voor deze les trekt u 1 uur uit. Print het schema in de eerste bron voor iedere leerling een exemplaarVraag de leerlingen op dit blad het antwoord in te vullen.

Daarna laat u de leerlingen de andere bronnen in de les doornemen. Laat hen de keuze om dat individueel of in tweetallen te doen.

Trek voor deze activiteit 20-30 minuten uit.

Daarna sluit u de les af met een klassengesprek. Trek er maximaal 30 minuten voor uit. 

Daarna praat u met de leerlingen over de antwoorden die ze hebben gegeven. Probeer samen met de leerlingen na te gaan hoeveel tijd per dag je bezig kunt zijn met je smartphone, zonder dat dat kwaad kan.

Uitwerking
Wie iedere dag lange tijd gebruikmaakt van zijn of haar smartphone, kan eraan verslaafd raken. Ook leidt dit op den duur tot bijziendheid. Ten slotte blijft er minder tijd over voor andere zaken die belangrijk zijn voor je lichamelijke en geestelijke welzijn. Voor leerlingen in het basisonderwijs komt er ook nog bij dat dagelijks langdurig gebruik van een smartphone ten koste kan gaan van hun slaap. Of anders gezegd: leerlingen slapen minder dan goed voor ze is als ze dagelijks na schooltijd veel tijd, en ook nog tot laat in de avond doorbrengen met bezig zijn met hun smartphone.

Een ander aandachtspunt is dat mensen, ook leerlingen in het basisonderwijs, hun smartphone gebruiken, terwijl ze met iets anders bezig zijn, bijvoorbeeld vergaderen of bij andere mensen op bezoek zijn. Ze moeten dan hun aandacht over twee dingen tegelijk verdelen en dat is soms lastig voor henzelf en voor andere mensen.

Kerndoelen
34 De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
35 De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument.
37 De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.

 

verwante lessen

Login Form