Palestina: strijd om water - voor de docent: info

 
In het gebied dat tot 1948 Palestina heette en nu is opgedeeld tussen Israël en Palestijnse gebieden is er voor de hele bevolking van het gebied, mede dankzij technische ingrepen voldoende water voorhanden om in ieders behoeften te voorzien. Maar daar merken de Palestijnen in de Palestijnse gebieden nauwelijks iets van. Het ligt niet uitsluitend aan het klimaat in wat ooit Palestina was. Verre van dat, al zou je het aan de hand van landschappen in dit gebied wel zeggen.

Dat laat deze les zien, en ook waar het mede aan ligt.

Plan van aanpak
Eerst laat u met behulp van Google Earth aan de leerlingen zien hoe het landschap eruit ziet in Israël en de Palestijnse gebieden. U vraagt de leerlingen wat voor klimaat deze gebieden volgens hen heeft. Voor deze instapactiviteit trekt u 5 minuten uit.

Daarna maakt u groepen van drie leerlingen. Elke groep bestudeert de bonnen in de les. Geef ze daar 30 minuten de tijd voor.

Na die tijd laat u iedere groep een petitie maken gericht aan de Israëlische regering en aan de Palestijnse Autoriteit, de regering van de Gazastrook, Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever.

In die petitie roepen de leerlingen deze regeringen op samen ervoor te zorgen dat alle inwoners van Israël en de Palestijnse Gebieden evenveel toegang krijgen voor water. Voor deze activiteit trekt u 20 minuten uit.

Als iedereen klaar is met de petitie krijgt u deze eindproducten na. Kies hieruit de mooiste en origineelste uit om online te zetten.

Uitwerking
Het gebied dat eerst Palestina heette en nu is opgedeeld tussen Israël en de Palestijnse gebieden heeft een droog klimaat. In de kuststrook wordt die gekenmerkt door zachte en tamelijk natte winters en hete droge zomers. In het binnenland is er sprake van een steppeklimaat en in de Sinaï kun je spreken van een woestijnklimaat.

Dat Israël zelf toch over voldoende drinkwater kan beschikken, is te danken aan regenwater dat via het Meer van Tiberias, het Meer van Galilea en daarna verder door de Jordaan wordt afgevoerd naar de Dode Zee.

Lange tijd was dit watersysteem de belangrijkste bron van zoet water, maar door het stijgende verbruik ervan kon dat systeem niet voldoende aanleveren om in alle behoeften van de Israëli’s en andere burgers in voormalig Palestina te voorzien.

Daarom zette Israël steeds zwaarder in op het steeds zuiniger gebruiken van water, uitbreiding en verbetering van de infrastructuur van de drinkwatervoorziening, het ontzilten van zeewater en het zuiveren en hergebruiken van afvalwater. Ook worden nieuwe technieken toegepast om water uit de lucht te halen voor gebruik in de landbouw.

Maar de Palestijnse bewoners van de Palestijnse gebieden hebben daar allemaal weinig profijt van. De Israëlische regering doet weinig of niets om deze burgers van voldoende zoet water te voorzien. Die burgers zijn in dat opzicht aangewezen op de Palestijnse Autoriteit, de VN-hulporganisatie voor Palestijnen UNWRA en handelaars die water in Israël inkopen en doorverkopen in plekken waar Palestijnen wonen. De Palestijnen behelpen zich met regentonnen en tanks waar ze regenwater in opvangen en dat bewaren voor huishoudelijk gebruik en voor irrigatie.

Die ongelijke verdeling van water hangt samen met het conflict dat is ontstaan doordat joodse immigranten steeds meer land in bezit namen in Palestina en dat verder is geëscaleerd na de stichting van de staat Israël in 1948.

Kerndoelen
42 De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, elektriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur.

44 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik

47 De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie en twee landen die in 2004 lid werden, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika.

 

verwante lessen

Login Form