De EU-Voetafdruk - eu-feiten

 

Op internet zijn berichten als deze te lezen: “Door de economische groei in de EU (en de wereld) gebruiken we steeds meer natuurlijke grondstoffen zoals gas, aardolie, water en hout. Om ervoor te zorgen dat we met het gebruik van deze bronnen zo weinig mogelijk blijvende schade aanrichten, wil de Europese Unie een duurzaam gebruik van deze hulpbronnen”. 

uitputtingMet duurzaam wordt bedoeld dat je de hulpbronnen van de aarde niet uitput. Dus we moeten er zuinig mee omgaan én we moeten zorgen dat ze zoveel mogelijk worden hergebruikt of vernieuwd. Dan hebben de komende generaties -jullie kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen- er ook nog plezier van.

Het is belangrijk dat de EU een duurzaam beleid gaat voeren. Want in 2016 bijvoorbeeld was de gemiddelde voetafdruk van een bewoner in de EU 4,7 hectare. Bij een eerlijke verdeling is er in die situatie voor iedereen niet meer dan 1,7 hectare per persoon beschikbaar. Hoe kunnen we terug van 4,7 naar 1,7? 

Daarvoor heeft de EU wel allerlei plannen bedacht. Eén daarvan is het bevorderen van biologische landbouw en veeteelt. 'Biologisch' is eigenlijk slim omgaan met alles wat leeft. Want als je goed zorgt voor de natuur, zorgt die ook goed voor jou. Biologisch voedsel is onder zo natuurlijk mogelijke omstandigheden geproduceerd. Dat betekent dat er geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen aan te pas zijn gekomen. De dieren krijgen meer rust, meer ruimte en respect voor hun aard. Daardoor hebben ze een beter leven dan de dieren in de ‘gewone’ veeteelt. Om de biologische producten van de ‘gewone’ te onderscheiden heeft de EU onderstaand keurmerk met een speciaal logo ontworpen.

eu keurmerk

verwante lessen

Login Form