Geen lid van de EU - bron: zwitserland


Zwitserland heeft vier EU-buren (Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Italië) en heeft ook Liechtenstein als buurland. Met 41.284 km2 is Zwitserland iets groter dan Nederland. In 2020 had het land 8,63 miljoen inwoners. Dat zijn twee redenen om Zwitserland geen dwergstaat te noemen.

zwitserland
Zwitserland heeft een lange traditie van neutraliteit. Dat wil zeggen: Zwitserland heeft van oudsher geprobeerd zich zo weinig mogelijk te bemoeien met oorlogen die andere landen tegen elkaar voeren. Zo hoopt het land oorlog altijd buiten de deur te houden. Om die reden sluit Zwitserland zich liever niet aan bij bonden van landen zoals de EU, al is het wel lid van de EVA.

Omdat Zwitserland afhankelijk is van zijn buurlanden, werkt het samen met andere landen zolang er maar geen kans is dat het partij moet kiezen in een oorlog tussen andere landen.

Mocht de Zwitserse regering ooit willen dat het land lid wordt van de EU, dan mogen de Zwitserse burgers voor of tegen toetreding stemmen. Voor toetreding is het niet alleen nodig dat de meeste Zwitsers vóór stemmen. Ook moeten in de meeste kantons (provincies) van het land de meeste Zwitsers vóór stemmen.

Het zou dan niet het eerste referendum zijn dat met de EU te maken heeft. De Zwitserse regering heeft ook aan de burgers gevraagd of Zwitserland de Verdragen van Schengen moet tekenen of niet. Dat gebeurde 5 juli 2005. Toen stemden de meeste Zwitsers vóór het tekenen van die verdragen. Op 15 december 2008 werden die verdragen van kracht.. Sindsdien hoef je aan de grens met Zwitserland je paspoort niet te laten zien.

Wel moet je je euro's inwisselen als je naar Zwitserland gaat want Zwitserland heeft een eigen munt, de Zwitserse Frank.

verwante lessen

Login Form