Geen lid van de EU - voor de docent: info


Voor deze lesbrief heeft u 1 lesuur nodig. U laat de leerlingen de opdracht met het schrijven van het artikel individueel of in tweetallen maken. U zet de leerlingen aan het werk. Let u er wel op dat elk van de zeven landen tenminste éénmaal aan bod komt! Als iedereen klaar is, haalt u de artikeltjes op.

U kunt de artikelen gebruiken voor een nabespreking (wellicht kunnen enkele kinderen hun artikel voorlezen?) of u hangt ze na beoordeling op het prikbord, waar iedereen ze goed kan zien.

Zo wordt duidelijk dat de zeven landen zo hun redenen hebben om geen lid te zijn van de EU, ook al grenzen ze aan een of meer landen die wél lid zijn van de unie. Ook kun je zien hoe je als reiziger merkt deze landen wel degelijk verbonden zijn aan de EU.

Antwoorden op de vragen samengevat:
Waarom is het land nog geen lid van de EU?

 • Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland zijn lid van de EVA.
 • Voor Andorra, Liechtenstein, Monaco, San Marino en Vaticaanstad is toetreden tot de EU niet te bekostigen.
 • Bij de oprichting van de EU is geen rekening gehouden met dwergstaten die toe willen treden tot de EU. Vooral evenredige vertegenwoordiging is een probleem. De staten hebben te weinig inwoners om bij de huidige verhoudingen een Eurocommissaris of zelfs maar een Europarlementslid te krijgen.
 • Vaticaanstad heeft géén democratisch bestuur. Aangezien alleen landen met een democratisch bestuur lid mogen worden van de EU, mag Vaticaanstad niet toetreden tot de unie.
 • Zwitserland heeft een lange traditie van neutraliteit. Dat wil zeggen dat het land zoveel mogelijk probeert geen partij te worden bij ruzies tussen andere landen en daardoor betrokken te raken in een oorlog. Om die reden sluit het land niet snel een verbond met andere landen en is het ook nooit lid geworden van de EU.

Wil het land alsnog lid worden van de EU?

 • In 1972 en 1994 bleek tijdens een referendum dat de meeste mensen in Noorwegen tegen toetreding van hun land tot de Europese Unie zijn. Ook daarna heeft toetreding (nog) geen breed maatschappelijk draagvlak gekregen.
 • Zwitserland voelt nog steeds weinig voor toetreding tot de EU omdat het een inbreuk zou zijn op haar van oudsher gevoerde beleid van neutraliteit van het land. Het is echter niet uitgesloten dat de regering een referendum laat houden onder haar burgers over wel of niet toetreden tot de Unie.
 • De regering van Andorra is tegen toetreding van het land tot de EU maar één van de politieke partijen in dat land wil dat wel.
 • Liechtenstein wordt misschien lid van de EU als Zwitserland besluit toe te treden tot de unie.
 • In San Marino wil de politieke partij Christen-Democratische Partij géén toetreding van dit land tot de EU. Een andere politieke partij, dej Volksalliantie van de Democratie is vóór toetreding.

Moet je je paspoort laten zien aan de grens van het land?

 • Dat hoeft niet aan de grens met Monaco, Noorwegen, San Marino, Vaticaanstad, Liechtenstein en Zwitserland. Wel aan de grens met Andorra.
 • Kun je in het land betalen in euro's?
 • In Noorwegen, Liechtenstein en Zwitserland kun je niet met euro’s betalen. Noorwegen en Zwitserland hebben een eigen munt als wettig betaalmiddel en Liechtenstein gebruijt als wettig betaalmiddel dezelfde munt als Zwitserland.
 • In Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad kun je wel met euro’s betalen.

Heeft het land eigen euromunten?

 • Andorra, Monaco, San Marino en Vaticaanstad hebben eigen euromunten. de overige drie  landen hebben die niet.

Deze opdracht sluit aan bij:
Kerndoel 51

 • De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren.

Kerndoel 53

 • De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis.

verwante lessen

Login Form