Geen lid van de EU - voor de docent: leerdoelen


Leerdoelen

  • De leerlingen hebben gezien dat enkele Europese landen geen lid zijn geworden van de Europese Unie hoewel ze aan een of meer EU-landen grenzen.
  • De leerlingen hebben gezien om welke redenen zeven van deze landen geen lid zijn geworden van de Europese Unie.
  • De leerlingen hebben gezien dat deze zeven landen tóch samenwerken met een of meer landen van de Europese Unie of met de unie als geheel en op wat voor manieren ze dat doen.
  • De leerlingen hebben gezien wat je van die samenwerking merkt als je één of meer van deze zeven landen bezoekt.

verwante lessen

Login Form