De Grote EU-Kunstkaart - voor de docent: infoIn deze les gaan de leerlingen op zoek naar kunstwerken, beroemde kunstenaars en gebouwen in de verschillende EU-landen. Wat ze vinden, zet u letterlijk op de kaart. Dat wil zeggen op een landkaart van de Europese Unie

Voor deze les heeft u nodig:

  • PC’s, laptops, tablets of smartphones met een internetverbinding.
  • Een blinde landkaart van de Europese Unie. Print zoveel exemplaren van deze landkaart als u voor de les nodig heeft.
  • Verder heeft u nodig pennen, scharen en plaksel.

Plan van aanpak:

Deze les bestaat uit:

  • een gedeelte waar u de leerlingen ieder voor zich of in tweetallen aan laat werken. Hier trekt u 1 uur voor uit.
  • Het samenstellen van de Grote EU-Kunstkaart.

Voor u de leerlingen aan het werk zet, deelt u de kopieën van de landkaart, pennen, scharen en plaksel aan de leerlingen uit.
Dan lezen de leerlingen Bron 1.

De leerlingen kiezen elk een land van de Europese Unie. Let erop dat elk land maar één keer gekozen wordt. Dan komen zoveel mogelijk van de 27 lidstaten van de EU aan bod. Ze knippen het geozen land uit de blinde landkaar uit.

In dat land zoeken de leerlingen m.b.v. Google (of een andere zoekmachine) naar voorbeelden van kunstwerken, kunstenaars en beroemde gebouwen. In de les zijn twee andere bronnen opgenomen over kunstenaars en kunstwerken. Die hoeven ze niet helemaal te lezen want ze zijn bedoeld om te raadplegen als aanvulling op het zoeken op internet

Van de voorbeelden die ze gevonden hebben, kiezen ze er één uit en zoeken er een afbeelding van. Ze voorzien de afbeelding van een bijschrift waarin in ieder geval staat wat de afbeelding voorstelt. Gaat het om een gebouw of een kunstwerk, dan moeten ze ook vermelden wie het ontworpen of gemaakt heeft. Verder mogen de leerlingen opschrijven wat ze verder bijzonder aan het kunstwerk, het gebouw of de kunstenaar vinden.

De leerlingen plakken de afbeelding en het bijschrift op het knipsel van het land dat ze gekozen hebben.

In het tweede gedeelte van de opdracht verzamelt u alle werkstukjes die de leerlingen hebben gemaakt en stelt hiermee de Grote EU-Kunstkaart samen op een plek in het klaslokaal waar iedereen de landkaart goed kan zien.

Tip: U kunt eventueel het eerste gedeelte van de les als huiswerk opgeven. Dan kunnen de leerlingen hun werkstukjes naar school brengen voor het maken van de Grote EU-Kunstkaart.

 

Deze les sluit aan bij kerndoel 54

  • De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

Kerndoel 56

  • De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

verwante lessen

Login Form