Europese vlag


europesevlagDe vlag van Europa is blauw en draagt een cirkel van twaalf gouden sterren. Eigenlijk is de naam van deze vlag fout want het is de vlag van de Europese Unie of EU. Daar is niet ieder Europees land lid van.

De sterren op de vlag staan symbool voor eenheid, saamhorigheid en harmonie tussen de volkeren in de unie. Het aantal sterren, twaalf, heeft geen betekenis.

Oorspronkelijk was de vlag gemaakt voor de Raad van Europa, waarvan 47 Europese landen lid zijn. Pas daarna is het ook de vlag van de EU geworden. Het is dus helemaal niet gek dat deze vlag nog steeds ‘Europese vlag’ wordt genoemd.opdrachtNiet iedereen is blij met de huidige vlag en zij vragen zich af of er niet een mooiere vlag te bedenken is. Het is aan jullie om die nieuwe vlag voor de Europese Unie te ontwerpen. Bedenk iets moois!werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Lees de bronnen en ontwerp je vlag samen met twee of drie klasgenoten.

 • Je krijgt een vel papier en kleurenstiften. Gebruik geen andere spullen om je vlag te tekenen want dan zijn de vlaggen die jullie maken niet goed met elkaar te vergelijken.
 • Daarna ga je in groepjes van twee of drie aan het werk.
 • Lees met je klasgenoot of klasgenoten de bronnen goed door.
 • Bedenk dan je ontwerp voor de Europese vlag.
 • Als jullie helemaal tevreden zijn over de vlag, laat je je vlag aan je juf of meester zien.


De Raad van Europa werd in 1949 opgericht om om de rechten van de mens te beschermen en de Europese cultuur te bevorderen. De Raad had behoefte aan een duidelijk zichtbaar eigen symbool. Dat moest een vlag worden. In 1955 kwam de ambtenaar Arsène Heitz met de idee om een cirkel van twaalf gouden sterren op een blauwe ondergrond te maken. Dit idee is verder uitgewerkt door Paul Lévy. Zo is de Europese vlag, de vlag dus van de Raad, ontstaan.

raadvaneuropaDe Raad van Europa moedigt het gebruik van ‘hun’ vlag aan bij andere Europese instellingen. In 1983 besloot het Europees Parlement de vlag ook te gebruiken. Twee jaar later kozen de regeringsleiders van wat toen nog ‘Europese Gemeenschap’ heette de vlag als officieel embleem en dat is het nog.

De Raad van Europa gebruikt tegenwoordig de vlag hiernaast als haar eigen vlag.Elk land heeft een eigen vlag die symbool staat voor het land. Aan koopvaardij- en marineschepen kun je altijd zien voor welk land ze varen aan de vlag op hun schip. Bij veldslagen vroeger was het veroveren van de vlag van de vijand de inzet. Als je dat voor elkaar kreeg, had je de veldslag gewonnen.

Dit alles laat zien hoe belangrijk een vlag is als symbool van een land. Omdat een vlag zoveel voor betekent, gaan mensen met respect om met hun vlag. Bijvoorbeeld door regels te bedenken voor het hijsen, strijken en opbergen van vlaggen. En mensen die boos zijn op een ander land laten dat soms zien door hun vlag te verbranden. 

Wil je ideeën opdoen voor je ontwerp van de Europese vlag? Kijk dan naar nationale vlaggen van over de hele wereld op https://wikikids.nl/Lijst_van_vlaggen_van_de_wereld

EU FlagsledenraadvaneuropaHet ontwerp van de vlag van de EU werd in 1955 gemaakt in opdracht van de Raad van Europa. De EU telt 27 leden, de Raad van Europa telt veel meer landen: 47 landen (zie hiernaast).

In 1983 besloot het Europees Parlement de Europese vlag als symbool te gebruiken. In 1985 kozen de regeringsleiders van de Europese Gemeenschap, voorloper van de EU ook de vlag als symbool voor de EG. Toen de EG de EU werd, werd de vlag symbool van de EU.Trek voor deze les 1 lesuur uit. Geef de leerlingen een vel papier en kleurenstiften en deel de klas in twee- of drietallen in.

Zet de leerlingen aan het werk. Benadruk dat een vlag meestal geen ingewikkelde tekening is met veel details, maar snel herkenbaar moet zijn. Vraag ze ook om hun ontwerp te motiveren: waarom de kleuren, de vlakken, de . . . ?

Als iedereen klaar is, bekijkt u de ontwerpen van de Europese vlag die de groepen hebben gemaakt. Maak van de ontwerpen zo mogelijk een expositie, eventueel met een uitverkiezing van de mooiste . . .

De opdracht sluit aan bij:

Kerndoel 54

 • De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

 • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

 

 • De leerlingen hebben een globaal beeld van hoe vlaggen eruit zien.
 • De leerlingen kennen de beknopte geschiedenis van de Europese vlag.
 • De leerlingen hebben hun kennis van vlaggen gebruikt in een nieuw ontwerp voor de Europese vlag.

 

 • De opdracht is goed uitgevoerd als er een nieuw ontworpen vlag ligt
 • en de leerlingen een 'verhaal' hebben bij hun ontwerp, hun ontwerp kunnen uitleggen 

Gebruik bij de beoordeling het beeldmateriaal in de ‘Lijst van vlaggen van de wereld’ op https://wikikids.nl/Lijst_van_vlaggen_van_de_wereld

verwante lessen

Login Form