Europese vlag - dit ga je doen . . .


werkinuitvoeringeenuurVoor deze opdracht krijg je 1 lesuur de tijd. Lees de bronnen en ontwerp je vlag samen met twee of drie klasgenoten.

  • Je krijgt een vel papier en kleurenstiften. Gebruik geen andere spullen om je vlag te tekenen want dan zijn de vlaggen die jullie maken niet goed met elkaar te vergelijken.
  • Daarna ga je in groepjes van twee of drie aan het werk.
  • Lees met je klasgenoot of klasgenoten de bronnen goed door.
  • Bedenk dan je ontwerp voor de Europese vlag.
  • Als jullie helemaal tevreden zijn over de vlag, laat je je vlag aan je juf of meester zien.

verwante lessen

Login Form