Europese vlag - voor de docent: info


Trek voor deze les 1 lesuur uit. Geef de leerlingen een vel papier en kleurenstiften en deel de klas in twee- of drietallen in.

Zet de leerlingen aan het werk. Benadruk dat een vlag meestal geen ingewikkelde tekening is met veel details, maar snel herkenbaar moet zijn. Vraag ze ook om hun ontwerp te motiveren: waarom de kleuren, de vlakken, de . . . ?

Als iedereen klaar is, bekijkt u de ontwerpen van de Europese vlag die de groepen hebben gemaakt. Maak van de ontwerpen zo mogelijk een expositie, eventueel met een uitverkiezing van de mooiste . . .

De opdracht sluit aan bij:

Kerndoel 54

  • De leerlingen leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.

Kerndoel 55

  • De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

verwante lessen

Login Form