Euromunten - voor de docent: info


Elk land dat de euro als wettig betaalmiddel heeft en zelf euromunten mag slaan en uitgeven, mag elk jaar een eigen 2-euromunt uitbrengen met een eigen ontwerp. Dat biedt voor deze landen de mogelijkheid om een eigen herdenkingsmunt uit te brengen. Deze les biedt leerlingen de kans om een herdenkingsmunt voor Nederland te ontwerpen aan de hand van regels die in de les worden behandeld.

Trek voor deze les 1 uur uit. Laat leerlingen in gorpen van drie de opdracht doen.

Zorg ervoor dat de leerlingen de geschiedeniscanon kunnen raadplegen. Die is te vinden op https://www.entoen.nu/. Via deze webpagina kun je doorklikken naar de Canonkalender op https://www.entoen.nu/nl/page/363/canonkalender?month=02&day=01 of ga als alternatief naar de kalender van CMO (http://www.cmo.nl/index.php/kalender). Handig om te weten of er op de dag waarop je deze les wilt gebruiken iets is gebeurd in Nederland op die dag.

Plan van aanpak
Deel de klas in groepen van drie in. De leerlingen lezen de bronnen. Per groep mogen ze die onder elkaar verdelen. Trek voor het lezen 30 minuten uit. Daarna kiezen de groepen een onderwerp

Hebben ze een onderwerp gekozen, dan ontwerpen ze de munt rond dit onderwerp en schrijven er een verhaal van ongeveer 100 woorden bij.  Ruim hiervoor 20 minuten in.

Als iedereen klaar is, haalt u de ontwerpen op en bespreekt ze..


Deze opdracht sluit aan bij:

  • kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

verwante lessen

Login Form