Jeugdhelden en jeugdheldinnen - voor de docent: info

 
Deze les is gewijd aan het deel van het Europese cultureel erfgoed dat bestaat uit helden en heldinnen uit verhalen in boeken of strips.

De opdracht in de les  is tweeledig: Eerst koppelen de leerlingen elke bron over een held of heldin aan een naam en afbeelding van deze held of heldin. Daarna maken de leerlingen zelf een portret van een held of heldin die ze zelf bewonderen en die niet in de bronnen is beschreven. Het moet dan wel een held of heldin zijn uit Europa maar evengoed is er keus te over.

Trek voor deze les 1 uur uit.


Plan van aanpak

  • Laat de leerlingen de film in ‘bron: video’ zien.
  • Daarna deelt u de klas in groepen van vier in.
  • Iedere groep leest de ‘bron EU-feiten’.
  • De leden van elke groep verdelen de negen portretten van held(inn)en onder elkaar want al deze bronnen lezen zou te veel tijd kosten.
  • Al lezende vullen de leerlingen de tabel in ‘bron: held(inn)en’ in .
  • Daarna maakt iedere groep een portret van een eigen held of heldin.
  • Zodra iedereen klaar is, kijkt u de ingevulde tabellen en de portretten van de leerlingen na.


Uitwerking eerste deel opdracht
Held(in) A - Kuifje - België - afbeelding 4
Held(in) B - Tom Poes - Nederland - afbeelding 8
Held(in) C - Suske en Wiske- België - afbeelding 6
Held(in) D - Winnetou - Duitsland - afbeelding 3
Held(in) E - Pipi Langkous - Zweden - afbeelding 1
Held(in) F - Moem - Finland - afbeelding 7
Held(in) G - Don Quichote - Spanje - afbeelding 5
Held(in) H - Dracula - Roemenië - afbeelding 9
Held(in) I - Pinokkio - Italië - afbeelding 2


Deze les sluit aan bij:

  • Kerndoel 54: De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
  • Kerndoel 55: De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
  • Kerndoel 56: De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

 

verwante lessen

Login Form