Godsdienst op school - bron: godsdienstonderwijs in Hongarije

 
Hongarije had tot 1989 een communistische regering. Tot die tijd was bijzonder onderwijs met een godsdienst verboden. Alle scholen waren van de staat. Na 1989 gaf de regering van Hongarije scholen terug aan kerken die hen door de communistische regering waren ontnoment. Maar deze kerken hadden te weinig geld om schoolgebouwen op te knappen. Later kregen protestantse kerken in Hongarije geld van de Nederlandse Stichting Ondersteuning Gereformeerd Onderwijs in Oost-Europa of OGO. Met dit geld konden de schoolgebouwen worden opgeknapt. Ook kwam er steeds meer ondersteuning vanuit de Hongaarse staat.

Één van de scholen die de regering teruggaf is de Stefan Bocskaischool in Halasztelek, een dorp vlakbij Boedapest. Het is een middelbare school. Je kunt daar het gymnasium volgen of een beroepsopleiding voor land- en tuinbouw.

hongaarseschoolDe school krijgt een eigen sporthal, hier nog in opbouw

Naast de school staat een basisschool. "Alle ouders die dat willen, mogen hun kinderen bij de school laten inschrijven," vertelt dominee Cvövek, predikant van het dorp. "Het doet er niet toe of ze iets aan godsdienst doen of niet. Wel willen we dat hun kinderen 's zondags naar een kerk gaan. Dat wordt gecontroleerd met een boekje, waarin de kerk aantekeningen maakt. Ook moeten de leerlingen elke dinsdag een kerkdienst bijwonen. En ze krijgen godsdienstles, twee uur per week. Maar die lessen zijn niet voor iedereen hetzelfde." Op de school zitten ook rooms-katholieke leerlingen. Die krijgen godsdienstles van een rooms-katholieke leraar.

 

verwante lessen

Login Form