Europa aan zee


Nederland, een land van de Europese Unie, ligt aan zee. Ook België en Duitsland, leden van de EU, liggen aan zee. Maar hoe zit het dan met de andere landen van de EU?

nederlandaanzee


 
opdrachtStel: je wilt als Europeaan op een mooie, zonige dag naar het strand. Maar jouw land ligt niet aan zee. Hoe kom je daar? Dat ga je onderzoeken met behulp van de atlas of een landkaart in de bron 'De landen van de Europese Unie'.


 
werkinuitvoering

 • Zoek op deze landkaart de landen van de EU op die niet aan zee liggen. Schrijf de namen op van de landen die je vindt.
 • Ga op de landkaart bij elk van die landen met een liniaal na wat de kleinste hemelsbrede afstand is tussen de grens van dat land en een zeekust.
 • Schrijf bij elk land dat je hebt gevonden op door welke andere landen die lijn loopt (het kunnen ook landen zijn die niet bij de EU horen).
 • Schrijf bij elke lijn een kort verslag van de reis die je langs deze lijn maakt.
 • Zoek op internet een afbeelding die het beste bij jouw reisverslag past.
 • Laat je reisverslag of reisverslagen door jouw juf of meester lezen.

 

Welke landen behoren tot de Europese Unie en liggen niet aan zee?

 • lijstlandeneuBelgië
 • Bulgarije
 • Cyprus
 • Denemarken
 • Duitsland
 • Estland
 • Finland
 • Frankrijk
 • Griekenland
 • Hongarije
 • Ierland
 • Italië
 • Kroatië
 • Letland
 • Litouwen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederland
 • Oostenrijk
 • Polen
 • Portugal
 • Roemenië
 • Slovenië
 • Slowakije
 • Spanje
 • Tsjechië
 • Zweden

 

Voor deze les hebben de leerlingen een landkaart van de landen in Europa nodig. Die is te vinden op bladzijde 74 van de 54e editie van de Bosatlas en bladzijde 72 van de 55e editie. Is er geen Bosatlas voorhanden maak dan voor de leerlingen kleurenkopieën van deze landkaart en deel die uit aan het begin van de les. Het aantal kopieën dat u nodig heeft is de helft van het aantal leerlingen. Ook hebben de leerlingen een lineaal nodig en toegang tot internet via een PC of hun smartphone of tablet.

Aanpak
Eerst deelt u de klas in tweetallen in. Zorg ervoor dat ieder tweetal een landkaart van Europa heeft en een lineaal. Dan kunnen ze aan de slag. Zodra iedereen klaar is met de opdracht verzamelt u de reisverslagen van de leerlingen en kijkt ze na. 

Tip: Loof een prijs uit voor het leukste/origineelste reisverslag.

Uitwerking
Door het maken van deze opdracht krijgen de leerlingen een topografisch beeld van de Europese Unie en de ligging van de EU-landen ten opzichte van elkaar.
Van de landen van de Europese Unie grenzen er vijf niet aan een zee. Dat zijn Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië. Kortste afstand naar zee vanaf de buitengrens van:

 • Hongarije, via Slovenië of Kroatië
 • Luxemburg, via België, Frankrijk of Duitsland
 • Oostenrijk, via Italië of Slovenië
 • Slowakije, via Polen
 • Tsjechië, via Duitsland of Polen

Je hoeft dus maar door één land te reizen om vanuit een EU-land zonder zeegrens een zeekust te bereiken, via een ander land.
Er zijn landen die via een rivier toegang tot zee hebben. Oostenrijk en Hongarije kunnen via de Donau via Roemenië naar de Zwarte Zee. Vanuit Tsjechië kun je via de Oder door Polen/Duitsland naar de Oostzee.


Deze opdracht sluit aan bij kerndoel 50

 • De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

 
De leerlingen hebben de opdracht goed gedaan als ze een mooi reisverslag maken van hun reis vanaf (een van de) vijf EU-landen die niet aan zee liggen naar een ander EU-land dat wel aan zee ligt.


 

 • alle EU-landen hebben gevonden die niet aan zee liggen
 • de kortste afstand hebben bepaald tussen elk van die landen en een zeekust
 • in een kort reisverslag een reis beschreven hebben door of naar één van de EU-landen
 • het reisverslag in goed Nederlands hebben geschreven
 • de afbeelding bij elk reisverslag past bij de inhoud van dat verslag

verwante lessen

Login Form