Europa aan zee - dit ga je doen . . .

 
werkinuitvoering

  • Zoek op deze landkaart de landen van de EU op die niet aan zee liggen. Schrijf de namen op van de landen die je vindt.
  • Ga op de landkaart bij elk van die landen met een liniaal na wat de kleinste hemelsbrede afstand is tussen de grens van dat land en een zeekust.
  • Schrijf bij elk land dat je hebt gevonden op door welke andere landen die lijn loopt (het kunnen ook landen zijn die niet bij de EU horen).
  • Schrijf bij elke lijn een kort verslag van de reis die je langs deze lijn maakt.
  • Zoek op internet een afbeelding die het beste bij jouw reisverslag past.
  • Laat je reisverslag of reisverslagen door jouw juf of meester lezen.

verwante lessen

Login Form