Europa aan zee - voor de docent: info

 

Voor deze les hebben de leerlingen een landkaart van de landen in Europa nodig. Die is te vinden op bladzijde 74 van de 54e editie van de Bosatlas en bladzijde 72 van de 55e editie. Is er geen Bosatlas voorhanden maak dan voor de leerlingen kleurenkopieën van deze landkaart en deel die uit aan het begin van de les. Het aantal kopieën dat u nodig heeft is de helft van het aantal leerlingen. Ook hebben de leerlingen een lineaal nodig en toegang tot internet via een PC of hun smartphone of tablet.

Aanpak
Eerst deelt u de klas in tweetallen in. Zorg ervoor dat ieder tweetal een landkaart van Europa heeft en een lineaal. Dan kunnen ze aan de slag. Zodra iedereen klaar is met de opdracht verzamelt u de reisverslagen van de leerlingen en kijkt ze na. 

Tip: Loof een prijs uit voor het leukste/origineelste reisverslag.

Uitwerking
Door het maken van deze opdracht krijgen de leerlingen een topografisch beeld van de Europese Unie en de ligging van de EU-landen ten opzichte van elkaar.
Van de landen van de Europese Unie grenzen er vijf niet aan een zee. Dat zijn Hongarije, Luxemburg, Oostenrijk, Slowakije en Tsjechië. Kortste afstand naar zee vanaf de buitengrens van:

  • Hongarije, via Slovenië of Kroatië
  • Luxemburg, via België, Frankrijk of Duitsland
  • Oostenrijk, via Italië of Slovenië
  • Slowakije, via Polen
  • Tsjechië, via Duitsland of Polen

Je hoeft dus maar door één land te reizen om vanuit een EU-land zonder zeegrens een zeekust te bereiken, via een ander land.
Er zijn landen die via een rivier toegang tot zee hebben. Oostenrijk en Hongarije kunnen via de Donau via Roemenië naar de Zwarte Zee. Vanuit Tsjechië kun je via de Oder door Polen/Duitsland naar de Oostzee.


Deze opdracht sluit aan bij kerndoel 50

  • De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld.

verwante lessen

Login Form