Europa aan zee - voor de docent: beoordeling

 

  • alle EU-landen hebben gevonden die niet aan zee liggen
  • de kortste afstand hebben bepaald tussen elk van die landen en een zeekust
  • in een kort reisverslag een reis beschreven hebben door of naar één van de EU-landen
  • het reisverslag in goed Nederlands hebben geschreven
  • de afbeelding bij elk reisverslag past bij de inhoud van dat verslag

verwante lessen

Login Form