Veiligheid voor Roma

 

In de Europese Unie, en ook in Nederland, wonen leden van een rondzwervend volk met een eigen cultuur. Dat volk is de Roma. Deze naam betekent 'mensen'. Het enkelvoud is 'rom'. In Nederland zijn ze beter bekend onder de naam ‘zigeuners’.

De meeste Roma wonen in EU-landen in Oost-Europa. Juist in die landen worden Roma achtergesteld. krijgen dus niet dezelfde mogelijkheden om te werken, onderwijs te volgen, een goede woning te vinden als hun landgenoten. Of anders gezegd: ze worden gediscrimineerd. Ook is er in deze landen, en ook elders in de EU, wantrouwen en haat onder burgers tegen Roma.

roma

De EU is dus niet bepaald een veilige plek voor Roma om er te wonen.

Maar zo hoeft het niet te blijven. En als je het reglement van de EU raadpleegt en ook het Europees mensenrechtenverdrag dat door alle EU-landen is getekend, zul je ontdekken dat het ook niet zo mág blijven. Net als alle andere EU-burgers hebben Roma het recht om te gaan wonen en werken in de EU, waar ze maar willen.

 

verwante lessen

Login Form