Zondagsrust - voor de docent: info

 
De leerlingen gaan in deze opdracht na hoe de zondag er in de toekomst uit zal zien. Blijft de zondag de rustdag en ook een heilige dag voor een praktiserend christen is (of een andere dag in de week, afhankelijk van wie een andere geloofsovertuiging aanhangt)? Dat willen sommige mensen. Of wordt het een werkdag precies zoals de andere werkdagen? Dat willen andere mensen. En die kant lijkt het ook op te gaan. De bedoeling van de les is dat leerlingen voor zichzelf nagaan hoe ze de zondag in 2050 willen gaan beleven.

Trek voor deze les 1 lesuur uit.

  • Eerst laat u de leerlingen de bronnen lezen. Ruim er 40 minuten voor in.
  • Daarna deelt u de klas in twee- of drietallen in.
  • Iedere groep schrijft een artikel met het antwoord op de vraag hoe de groep de zondag wil beleven in 2050. Het artikel hoeft niet langer te zijn dan ½ A4-tje.
  • Trek voor deze schrijfopdracht 20 minuten uit.
  • Als iedereen klaar is, neemt u de artikelen in en leest ze.


Tip:
U kunt (een selectie van) de artikelen laten voorlezen door de schrijvers. U kunt ze op de schoolwebsite plaatsen of in de nieuwsbrief van school. U kunt ze ook inzenden naar het EU-Forum, dan zoeken we op deze site een plaatsje.

Deze opdracht sluit aan bij:

  • Kerndoel 38: De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen.

 

verwante lessen

Login Form