Magneetzweeftrein - eu-feiten


De Europese Unie houdt zich ook met het spoor bezig. Vrij vervoer van mensen en goederen is immers heel belangrijk voor de EU. De belangrijkste punten op een rijtje:

  • De EU wil graag dat het spoorwegennet in Europa op elkaar aan gaat sluiten.
  • De EU wil graag dat er een eigen spoorwegennet komt voor personenvervoer en een eigen net voor vrachtvervoer.
  • De EU wil het mogelijk maken dat verschillende bedrijven kunnen opereren op de markt van het spoorwegvervoer. Of anders gezegd: de markt van het spoorvervoer liberaliseren. Zowel voor het personenvervoer als het goederenvervoer. In de praktijk zien we dat al gebeuren. In Nederland rijden er niet alleen treinen van de Nederlandse Spoorwegen, maar bijvoorbeeld ook treinen van het bedrijf Arriva.

Hiervoor is een Europees Spoorwegbureau, de European Railway Agency (ERA) opgericht, dat per 1 mei 2004 werkt.

eu treinen

De EU heeft (nog) geen plannen voor proefnemingen met magneetzweeftreinen en het bouwen van spoorlijnen voor dit soort treinen.

Naar: ‘Beleid vervoer’, op https://www.europa-nu.nl/id/vg9pkzu1yryd/beleid_vervoer

 

verwante lessen

Login Form