Dier en klimaat - dit ga je doen

 


werkinuitvoeringeenuur

Je maakt deze opdracht alleen of met z’n tweeën. Je krijgt er één lesuur de tijd voor.

Lees de bronnen.

Kies uit ‘Bron: dieren die komen of die gaan' een diersoort uit.

Zoek op internet informatie over deze diersoort.

Schrijf een kort opstel (niet meer dan ½ A4-tje) over dit diersoort. Vermeld hierin:

  • wat voor soort dier het is (vis, insect, enz.);
  • in wat voor leefomgeving de diersoort het liefst leeft
  • of het een diersoort is die aan het verdwijnen is of een soort die pas sinds kort in Nederland te vinden is;
  • bij soorten die sinds kort in Nederland voorkomen: of het erg is dat ze hier ook al te vinden zijn.
  • bij soorten die uit Nederland dreigen te verdwijnen of verdwenen zijn: of we de soort zullen missen en zo ja, waarom.

Dit alles kom je te weten door te googelen met de naam van de diersoort. Soms zie je rechts op je scherm een korte beschrijving van de soort. Als dat niet zo is, googel dan opnieuw met de naam en een extra woord erbij. Veel diersoorten kun je vinden via Wikipedia.

Als je klaar bent, laat dan je opstel zien aan je juf of meester.

 

verwante lessen

Login Form