Dier en klimaat - eu-feiten

 
Tussen 1800 en nu is de hoeveelheid broeikasgassen toegenomen. De hoeveelheid CO2 (kooldioxide) is in honderdduizenden jaren niet zo hoog geweest. Ook de hoeveelheid methaan neemt steeds toe. Dat komt vooral door toedoen van de mens.

stijging co2

Daarom neemt de Europese Unie sinds de jaren '90 maatregelen die de klimaatverandering moeten tegengaan. Drie voorbeelden vanaf 2000:

 1. Het Europees Programma inzake Klimaatverandering (EPK). Dit programma ging in 2000 van start. Het richt zich vooral op vermindering van de uitstoot van CO2 in de EU. De Europese Commissie werkt samen met bedrijven, milieuorganisaties en andere belanghebbenden aan maatregelen om die uitstoot te beperken. In 2005 volgt de tweede fase van het EPK. Hierbij wordt onder andere gewerkt aan het verminderen van de CO2-uitstoot door auto's.

 2. Het plan 20-20-20-doelstellingen. Volgens dat plan wilde de EU de uitstoot van broeikasgassen in 2020 verminderd hebben met minstens 20%, vergeleken met 1990.  Daarvoor is nodig dat:
  - er 20% minder energie wordt verbruikt.
  - 20% van de energie hernieuwbaar is (bijv. windenergie).
  - 10% van de energie uit biobrandstoffen komt.

 3. In 2015 tekenen ondermeer de landen van de EU het Klimaatverdrag van Parijs. In dat verdrag staat dat alle landen samen alles moeten doen om ervoor te zorgen dat het in 2100 wereldwijd hooguit 2 graden oC warmer zal zijn dan in 1800.
  Om hieraan bij te dragen wil de EU:
  - de uitstoot van CO2 verminderen met 40% in 2030 ten opzichte van de jaren ’90;
  - dat de unie in 2050 niet meer bijdraagt aan de klimaatverandering door opwarming van de aarde, of anders gezegd: dat de unie klimaatneutraal is geworden
  - dat alle lidstaten van de EU helpen deze doelstellingen te halen door opslag van CO2, energiebesparing en het gebruiken van energiebronnen die geen uitstoot van CO2 geven, in plaats van energiebronnen die dat wél doel, zoals steenkool en aardgas.

Zo wil de EU vanaf 2019 het gebruik van vervoermiddelen die weinig of geen CO2 uitstoten aanmoedigen met een plan dat ‘Clean Mobility Package’ heet.’


Meer op internet:

 

verwante lessen

Login Form