Dier en klimaat - voor de docent: info

 

  • Voor deze les trekt u 1 lesuur uit. Laat leerlingen individueel of in tweetallen aan deze les werken.
  • Neem de aanwijzingen onder "Dit ga je doen" zorgvuldig met de leerlingen door. Daarna zet u de leerlingen aan het werk.
  • Let er op dat alle in ‘Bron: dieren die komen of gaan’ genoemde diersoorten tenminste éénmaal aan bod komen.
  • Als alle leerlingen klaar zijn, kijkt u hun opstellen na en beoordeelt ze.
  • Laat enkele van de leukste verhalen voorlezen door de schrijvers zelf en geef een leuke oprijs aan die schrijvers.


Uitwerking
Uitgangspunt van de lesbrief is dat de opwarming van de aarde klimaatgrenzen doet opschuiven naar het noorden. Uit de opstellen die de leerlingen maken, moet blijken dat dit twee gevolgen heeft voor het leven van dieren in Nederland. Soorten die van oudsher in Nederland voorkwamen, verhuizen naar noordelijker streken, zoals de schelvis. Andere soorten verhuizen uit zuidelijker streken, zoals Frankrijk (eikenprocessierups) of het Middellandse Zeegebied (zoals het Mediterraan draaigatje) naar Nederland.


Bronnen
In de rubriek "Meer op internet” vindt de leerling twee websites met veel Europese dieren. Stuur waar nodig de leerling in de goede richting en ondersteun ze bij het navigeren op deze sites.

Extra informatie over de invloed van klimaatverandering op het leven van dieren vindt u in de volgende bronnen:


De lesbrief  sluit aan bij de volgende kerndoelen:

  • kerndoel 40:  De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving.
  • kerndoel 41: De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen.
  • kerndoel 43: De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind.

 

verwante lessen

Login Form