Dier en klimaat - voor de docent: leerdoelen

 

  • De leerling heeft gezien dat de klimaatverandering gevolgen heeft voor dieren in Europa en ook in Nederland.
  • De leerling heeft gezien dat leefgebieden van diersoorten opschuiven naar het noorden of zich naar het noorden uitbreiden.
  • De leerling kan voorbeelden noemen van diersoorten die uit Nederland verdwijnen, doordat hun leefgebied als gevolg van klimaatverandering aan het veranderen is.
  • De leerling kan voorbeelden noemen van diersoorten die zich in Nederland vestigen, omdat Nederland als gevolg van klimaatverandering voor deze soorten steeds beter geschikt wordt als leefgebied.
  • De leerling heeft aan de hand van voorbeelden gezien dat de EU probeert om de voortgaande opwarming door  klimaatverandering in Europa en elders op de wereld af te remmen.

 

verwante lessen

Login Form