Goed voor het milieu - bron: drainagebuizen


Drainage is het afvoeren van grondwater waardoor het grondwaterpeil daalt. Dat gebeurt via buizen onder de grond  waar kleine gaatjes in zitten. Water dat via die gaatjes in de buizen kan worden weggepompt of loopt vanzelf weg.  Zonder drainage zouden polders vollopen met water. Drainage is vaak nodig op plekken waar gebouwd wordt of bij het aanleggen van wegen want zonder drainage zouden werklieden last krijgen van teveel water in de grond. Tuinders passen drainage toe om te voorkomen dat de bodem van hun kassen te veel water gaan bevatten. Het is niet te verwonderen dat drainage op grote schaal wordt toegepast en dat bedrijven die buizen en andere spullen voor drainage leveren, kunnen rekenen op veel afzet.

drainagebuis

Bij sommige van die bedrijven kun je drainagebuizen kopen die zijn gemaakt van stoffen als polypropeen (PP) of epoxy die als afval zijn weggegooid of die gemaakt zijn van stoffen die kunnen worden hergebruikt. Bovendien zijn deze stoffen weinig schadelijk voor het milieu indien ze in drainagebuizen onder de grond zitten.

 

verwante lessen

Login Form