Waar ben jij nu? - voor de docent: info


Trek voor deze les 1 lesuur uit. U laat de leerlingen de opdracht in de les in twee- of drietallen doen.

Leid de les in met een korte uitleg van waar het over gaat.
Laat de leerlingen de bronnen lezen. En hun artikel schrijven. Als iedereen klaar is. kijkt u de artikelen na.

Rond de opdracht af door drie artikelen klassikaal te bespreken. Laat een leerling die Big Brother zijn gang wil laten gaan zijn standpunt toelichten. Doe dat ook bij een leerling die Big Brother wil blinddoeken en een leerling met een genuanceerd standpunt.

Tip: Zet deze drie artikelen online of laat ze publiceren in de schoolnieuwsbrief.

De schrijfopdracht kan het beste in groepen van twee of drie worden uitgevoerd omdat leerlingen met elkaar moeten praten over het onderwerp van de les. Dat helpt hen om helder te krijgen hoe ze tegen het onderwerp aan kijken. De leerlingen hoeven het ook helemaal niet eens te worden met elkaar. Als ze er na afloop maar een eigen mening erop na houden.


Deze les sluit aan bij:

  • Kerndoel 44: De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik

 

verwante lessen

Login Form